2. GRUP DİNAMİK YÖNELİMLİ KISA YOĞUN ACİL PSİKOTERAPİ 1. MODÜL

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 16/07/2022 - 17/09/2022
18:00 - 22:00

Kategori #== _CATEGORIES


Eğitimin Amacı

Eğitimde yardım için başvuran danışanın tüm anamnezini/tümleşik öyküsünü sistematik olarak almayı öğretmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Psikolojik danışma/psikoterapi sürecine danışan sorununu nasıl getirir?
 • Semptomlarının asıl kaynakları nelerdir ve bunlar nasıl sorgulanır? Danışanın nesne ilişkileri nasıl kurulmuştur?
 • Danışanın, eğer danışma süreci verilecekse, bu süreç tamamlamadan ayrılma (drop out) ihtimali var mıdır?
 • Hangi savunma mekanizmalarını kullanmaktadır ve bunların işlevsellikleri ne düzeydedir?
 • Danışanın intihar riski var mıdır?
 • Sürecin daha başında direnç ve transferans olgularıyla nasıl çalışılır?
 • Terapötik alyans nasıl kurulur?
 • Terapötik kontrat nasıl yapılır?
 • Başı, ortası, sonu ve hatta sonunun sonrasında neler olur?
 • Ve gerçekten bu süreç işe yarar mı?

Eğitim Kazanımları

 1. Danışanla yüz yüze karşılaşma öncesi telefon ile görüşme içeriği ve prosedürleri öğrenir.
 2. Danışanla ilk yüz yüze karşılaşmada nezaket kuralları çerçevesinde etkili gözlem ve görüşme taktiklerini öğrenir.
 3. İlk görüşmede danışanın sözel ve sözsüz mesajları ile çalışırken motivasyonel teknikleri öğrenir.
 4. Gözlediği, dinlediği, izlediği ve içerisinde katılımcı olarak yer aldığı etkileşim sisteminin sağlıklı ve sağlıksız örüntülerini analiz edebilir.
 5. Terapötik yardım süreci öncesi ve sırasında iletişimde sorun çözücü terapötik becerileri (yardım edici) tanımlar ve söz konusu becerileri kullanmaya yönelik motivasyon edinir.
 6. Danışanın kapsamlı ve tümleşik öyküsünü alma işinin nasıl ve hangi sıra ile yapılacağını öğrenir.
 7. Direnç olgusunu ve danışanın direnç durumunu çalışma işlemini öğrenir.
 8. Danışanın ego işlevlerini değerlendirmeyi ve ne tür bir desteğe ihtiyaç duyduğunu (rehberlik, psikolojik danışma, refere edilme) formüle edebilme becerisi edinir.
 9. Ego işlevleri değerlendirmesi sonucunda danışanın kullandığı savunma mekanizmalarını ortaya çıkartma ve bunların kişilik yapılanmasında ve semptom oluşumuna etkisini tartışabilme yeterliği kazanır.
 10. Danışanın intihar (Suicid) riskini değerlendirmeyi öğrenir.
 11. Danışanın kapsamlı ve tümleşik öyküsünü aldıktan sonra formülasyon yapabilme işlemi adımlarının öğrenir.
 12. Danışana ön test, son test, izleme testi uygulamalarında test seçimleri yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği ve bu testlerin sonuçlarını danışanlarla paylaşırken nasıl sözelleştireceğini kavrar.
 13. Danışanın kapsamlı ve tümleşik öyküsünü aldıktan sonra bir vaka sunumu olarak danışanı ve yaşamını raporlaştırma ve sunma (kongre, sempozyum gibi akademik toplantılarda, konsültasyon ve süpervizyon süreçlerinde) işlemlerindeki akademik dili öğrenir.

Eğitim Programı

Eğitimimiz 10 oturum boyunca devam edecektir ve toplamda 40 saatten oluşmaktadır.

Eğitim Tarihi

16 – 23 – 30 Temmuz / 18:00 – 22:00

6 – 13 – 20 – 27 Ağustos / 18:00 – 22:00

3 -10 – 17 Eylül / 18:00 – 22:00

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ruh Sağlığı Çalışanları (Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatri hekimleri, Psikologlar, Klinik Psikologlar, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları)

Doç. Dr. Taşkın Yıldırım Kimdir?

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Psikodinamik danışman ve danışman eğitimcisidir. Ergen ve yetişkin sorunları ile baş etmede psikoterapötik yöntemler, kısa-yoğun-acil psikoterapi uygulamaları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Lisans ve Lisansüstü düzeyde dinamik yönelimli bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları süpervizyonu, kişilik kuramları, kriz ve krize müdahale, psikolojik yardım sürecinde değerlendirme ve formülasyon derslerini vermektedir. 2013 yılında İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde açılan Psikolojik Danışma Ünitesinin direktörlüğü görevine devam etmektedir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi Onaylı Uygulayıcı Sertifikası verilecektir.

Ek ücret ile Üniversite Onaylı ve e-Devlet’te görüntülenebilen Sertifika seçeneği bulunmaktadır.

Eğitim Ücreti

1500 TL’dir.
Çeşitli ödeme seçenekleri ve taksit seçenekleri mevcuttur.
Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

 

Paylaş