VAROLUŞÇU PSİKODİNAMİK BAKIŞ AÇISIYLA “HAYATIN ANLAMI VAR MIDIR?”

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 30/07/2022
20:00 - 22:00

Kategori #== _CATEGORIES


Eğitimin İçeriği

Günümüzde psikoterapi alanında gerek teorik yaklaşım gerek uygulamada kaotik bir görünüm hakimdir. Bir yandan da psikolojik bilimlerde (psikiyatri, klinik psikoloji, PDR, psikiyatrik sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, manevi bakım ve rehberlik) uygulamacılar yetişmekte ve kaotik ortama rağmen elden geldiğince hastalara ve danışanlara hizmet üretmeye çalışılmaktadır.

Varoluşçu-dinamik yaklaşım, psikolojik bilimlerde, psikoterapi, psikolojik danışmanlık alanlarında üretilen bilgi ve tecrübeyi reddetmeksizin genel bir bakış açısı sağlayabilir. İnsanın, varoluşsal bakımdan ayırt edici özelliklerini vurgulayarak ve psikodinamik gelişim ve terapi kuramlarından, tekniklerinden sağlanan temel bilgileri esas alarak hastaların, danışanların ve yakınlarının anlaşılmasına, sorunlara çare üretilmesine katkı sağlayabilir. Dr. Göka kırk yılı bulan mesleki tecrübesi ile kültürümüzde yetişen insanın varoluşsal ve dinamik özellikleriyle nasıl anlaşılabileceğini ortaya koymaya gayret edecektir.

Eğitim Programı

Eğitimimiz Cumartesi günü gerçekleşecek olup; 2 saat sürecektir.

Eğitim Tarihi

30 Temmuz / 20:00- 22:00

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ruh Sağlığı Çalışanları (Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatri hekimleri, Psikologlar, Klinik Psikologlar, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları, Din Psikolojisi Alanında Yüksek Lisans Yapanlar)

Prof. Dr. Erol GÖKA Kimdir?

1959 yılında Denizli’de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (bu fakülte 1982 yılına kadar eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürmüştür) tamamladığı eğitiminin ardından 1983’te “Tıp Doktoru” oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 1983 yılında yaptığı Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Psikiyatri dalında birinci olarak girdiği SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistanlık eğitimini 1989 yılında tamamlayarak “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, İzmir’de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Psikiyatri Doçenti” olmaya hak kazandı. 1998’de Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte düzenlediği sınavlar dizisinde başarılı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu.

2010 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’na “Profesör” olarak atandı. Prof. Dr. Erol Göka, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi’nde “Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu” olarak görevli.

Çok sayıda psikiyatri uzmanı ve doçenti yetiştirmiş; onlarca aile hekimi ve nöroloji uzmanının yetişmesine katkıda bulunmuş olan Erol Göka, ülkemizde psikiyatrik hizmetlerin çağdaş biçimlerde örgütlenebilmesi çalışmalarına etkin olarak katılmaktadır.
Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almasına rağmen ilgisi, daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın dinamik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgisi onu psikodinamik yönelimli klinik uygulamalara ve grup psikoterapilerine yöneltmiştir. Bu nedenle bilimsel çalışmaları ve klinik deneyimleri daha çok bu alanlardadır. Psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefeyle olan kesişim noktalarıyla ve psikoterapilerle ilgili çok sayıda toplantıda konuşmacı ve özel davetli konferansçı olmuş; birçok kongrede özellikle “psikiyatrik görüşme” alanında kurs yöneticiliği yapmıştır. Grup psikoterapileri, psikodinamik yönelimli ve varoluşçu psikoterapiler alanında ülkemizin önde gelenleri ve yayın yapıcıları arasındadır. 1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü’nün onayladığı “Psikodrama Asistanı” belgesini almaya hak kazanmış, “Psikodrama Terapisti” olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir.

Türkiye Günlüğü dergisinin yayın; birçok tıp ve beşerî bilimler alanındaki derginin danışma kurullarında bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel çalışmanın içinde yer almış, bilimsel makale üretmiştir.

Psikiyatri alanındaki çalışmalarını “Psikiyatri ve Felsefe”(2008),”Felsefe ile Psikiyatri”(2008) ve “Hayatın İçinde Psikiyatri”(2009) kitaplarında toplamıştır. “Hayata ve Aşka”, eşi psikiyatri uzmanı Sema Göka ile birlikte yazdığı “Kadınlar, Erkekler, Aşıklar”(2008),  günümüzde ahlak psikolojisi ve felsefesi temalarını ele alan “Aşk Her Şeyi Affederse”(2010), Dr. Murat Beyazyüz ile birlikte yazdığı “Geçimsizler: Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı” ve “Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?”(2012) psikiyatriden insana, ilişkilerine ve topluma bakmaya çalışmaktadır.  “Mutedil Müslümanların Günümüzdeki Düşmanlar” (2016), “İnternet ve Psikolojimiz: Teknomedyatik Dünyada İnsan” (2017) son dönemde dünyada ortaya çıkan gelişmeleri değerlendiren kitaplarıdır.

Büyük grupların davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel kökenine yönelmiş çabasının ürünü olarak “İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler”(2006) ve büyük grup davranışı ile ahlak ve siyaset felsefelerinin etkisiyle ortaya çıkan denemelerini içeren “Türkiye Vardır”(2004), “Psikoloji ve Siyaset Arasında”(2012) adlı kitapları yayınlanmıştır. “Ermeni Sorunu”, “Medeni Hukuk uygulamaları”, “Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet ve fanatizm”, “Travmalar ve insan hakları”, “İslam, özgürlükler ve demokrasi” gibi konularda, yöneticilerimizi ve toplumu aydınlatmak amacıyla, psikolojinin bakışını ifade eden bilim insanlarındandır.

Uzun zamandan beri Tarihsel Psikoloji alanında, Türklerin tarih boyunca değişmeyen tutumlarını anlamaya yönelik çabaları, “Türk Grup Davranışı” adı altında 2006 yılı başında kitaplaştırılmış, bunu “Türklerin Psikolojisi” (2008; 2018) ve “Yedi Düvele Karşı: Türklerde Liderlik ve Fanatizm” (2009), “Türk’ün Göçebe Ruhu” (2010; 2018) kitapları izlemiştir. Birçok özgün görüş barındıran bu çalışmalar, tüm Türk dünyasında, büyük bir ilgiyle karşılanmış ve çok verimli tartışmalara neden olmuştur ve olmaktadır.
Ölüm ve matem konularındaki çalışmalarını içeren “Hoşçakal: Kayıp, Matem ve Hayatın Zorlukları”(2009; 2018); Anlam, anlamsızlık ve özgürlük konularına odaklanan “Hayatın Anlamı Var Mı?” (2013), “Yalnızlık ve Özlem: Günümüzde Varoluşsal Çaresizlikler ve Çıkış” (2020), “Kalpten Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet” (2020) kitapları psikiyatriye bakışındaki özgün dinamik-varoluşçu çerçeveyi ortaya koymaktadır.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi Onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti

1500 TL’dir.
Çeşitli ödeme seçenekleri ve taksit seçenekleri mevcuttur.
Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş